Svens StrandstensSite
 

Det Sydvestskandinavuske Domæne er færdigopdateret!!!

Giv meget gerne besked om fjel og mnagler - samt forslag til forbedringer.
Følg med her: Opdateringer

Andre gode stensites

Matthias Bräunlich:
Kristallin.de

Hildegard Wilske:
Skan-Kristallin

Harry Huisman:
Kijk eens Omlaag

Ijstijden-museum:
Zwerfsteenweb

Geol. kort

Danmarks miljøportal

Geologisk kort over Norge

Geologisk kort over Sverige

Geologisk kort over Finland

Medlem af Vendsyssel Stenklub?

Læs medlemsbladet "Stendyngen"

Se strandstensgallerierne

Andre sunde interesser?

Vinetiketter

Wine Advocate Vintage Guide

Cellartracker

 

 

Hovsa! Jeg må konstatere, at dettte ikke virker på alle tablets. Åbn i stedet i nyt vindue

Hvis du vil skrive kommentarer , må du bruge en stationær pc. Jeg arbejder på sagen.

www.rapakivi.dk et website, som beskæftiger sig med krystalline sten og blokke, først og fremmest dem, som man kan finde dem på danske strande. Krystalline bjergarter omfatter magmatiske og metamorfe bjergarter.

Mange af dem - især de magmatiske - er så karakteristiske, at de kan anvendes som ledeblokke.

Man kan opbygge en beskrivelse af strandsten efter forskellige principper:

  • Beskrive sten af samme type sammen. (kvartsporfyrer for sig, granitter for sig etc). Det er den metode, Per Smed har anvendt.
    NYT: fra dec. 2014 kan du også her på rapakivi.dk benytte dig af dette princip - se under stenbestemmelse.
  • Beskrive sten, som er bragt hertil af samme isstrømme sammen. Det er den metode, som Zandstra m. fl. har anvendt.
  • Bruge den geologiske historie som udgangspunkt. Her vil sten fra samme geologiske region blive omtalt sammen. Det er den metode, som vil blive anvendt på dette site.

Når man har at gøre med en bog, har opbygningen stor betydning, mens det er knapt så afgørende, når det drejer sig om et website, hvor links på kryds og tværs letter navigationen.

I "REGIONER" kan du navigere efter geologiske provinser , regioner, segmenter, felter etc. Du får en kortfattet beskrivelse af de geologiske hændelser, som ligger bag opdelingerne.

I "BJERGARTER" kan du finde frem til en bestemt bjergart, du søger, selv om du ikke ved nøjagtigt hvorfra den kommer.

i "STENBESTEMMELSE" finder du bestemmelsesnøgler til identifikation af magmatiske bjergarter - måske senere også metamorfe bjergarter og et begrænset antal sedimentære bjergarter.

i "GEOLOGISKE EMNER" kan du finde forskellige skemaer og beskrivelser af geologiske fænomener.

I "LITTERATUR" er der naturligvis en liste over litteratur, som jeg har anvendt.

I "LINKS" er der links til andre sites med omtale af de emner de behandles på www.rapakivi.dk.

I "ORDFORKLARINGER" kan du finde definitioner på geologiske fagudtryk. Ord der forekommer i ordforklaringer tilstræbes skrevet med kursiv.

Links er fremhævet med en afvigende farve: oftest gul i stedet for hvid eller rød i stedet for grå.

Felter med lysegrå baggrund omhandler regioner.

Felter med rosa baggrund omhandler bjergarter

Felter med lyseblå baggrund indeholder interne links

Felter med grøn baggrund omhandler geologiske emner.

Felter med lys tekst på mørk baggrund omhandler stenbestemmelse

Hvis du har kommentarer til Svens StrandstensSite, har forslag til forbedringer eller hvis du finder ting, som du mener er forkerte, vil jeg være meget glad, hvis du vil skrive til mig på sm@dadlnet.dk

Med mindre andet fremgår af teksten er stenene fundet og fotograferet af mig.

Teksterne er - med mindre andet anføres - min fortolkning og sammenskrivning af de mange kildetester, som findes dels i direkte relation til teksterne og dels i den generelle litteraturfortegnelse.

Det geologiske kortmateriale er lånt mange forskellige steder fra og oftest bearbejdet af mig selv. Kilderne angives som undertekst ved kortene.

Anvendelse af fotos i begrænset omfang (< ca. 25 stk.) i ikke-kommercielt øjemed er betinget af, at der henvises til www.rapakivi.dk og at fotografens navn angives. Det er tilladt ved anvendelsen at foretage fornødne mindre ændringer af fotos. Jeg skal underrettes om anvendelsen og have et link til produktet. Kontakt mig, hvis der er brug for fotos i større opløsning.

Anvendelse af fotos i kommercielt øjemed kan kun ske efter forudgående aftale.