Svens StrandstensSite
Alkaline og carbonatitiske komplekser - Särna- Särnatinguait

Särnatinguait er en porfyrisk sten med en tæt grågrøn eller mørkegrøn grundmasseaf alkalifeldspat og nefelin, hvori der altid er nåleformede strøkorn af mørkegrøn/sort ægirin og i varierende omfang også strøkorn af Na-rig alkalifeldspat, nefelin, cancrinit og biotit.

Särnatinguait er en gangbjergart, men kun et par enkelte gange er identificerede. Imidlertid forekommer bjergarten så hyppigt i det midtsvenske område, at der må være et ret stort udbredelsesområde i et bælte nord for Särna og formentlig et godt stykke ind i Härjedalen (Hjelmquist).

I modsætning til Särnaiten er det en meget sej og modstandsdygtig bjergart, som sagtens kan tåle rejsen til Danmark. Man kan blive overrasket over, at en sten, som ser meget forvitret ud på overfladen, viser sig at være særdeles sund blot få mm inde.

Lundqvist, J., 1951: Särnatinguaiterna och deras blockspridning. GFF 73/1, 464.

Hjelmquist, S.,1966: Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs Län. SGU. Ca. 40