Svens StrandstensSite
Alkaline og carbonatitiske komplekser - Alnö - Søvit

Sövit består af grovkornet, magmatisk calcit, som udgør >50% af bjergarten. Herudover optræder biotit, pyroxen, apatit og komplekse titan- og niobiumholdige mineraler såsom perovskit og pyrochlor.

Der kendes mere end 400 carbonatitter Verden over, men det var først med iagttagelsen af et udbrud med carbonatitisk magma fra vulkanen Oldoynio Lengai i Tanzania i 1960-61, at eksistensen af denne magmatype blev alment accepteret. Brøgger havde allerede i 1921 foreslået, at søvitt var dannet ved størkning af carbonatmagma i dybet, og Von Eckermann havde allerede i 1948 talt for dens eksistens ud fra studier af Alnökomplekset.

Der resterer mange uklarheder om carbonatitiske magmaer. Mens typen fra Oldoynio Lengai er en Na-carbonatit er de fleste andre kendte typer Ca-carbonatitter (gælder også Alnö) eller Mg-carbonatitter. Carbonatitter optræder næsten altid sammen med alkaline silikatbjergarter og begge disse magmatyper menes at stamme fra Jordens kappe, men det er uklart om de fra starten har været adskilte, eller om carbonatitten er et resultat af magmatisk afblanding fra den alkaline silikatmagma.

Roopnarain, Sherissa: Petrogenesis of Carbonatites in the Alnö Complex, Central Sweden. 2013.

Fotos fra Skan-Kristallin (externt link)