Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivimassiver - Ålandssuiten - Landsortsdjubet - Østersømelafyrmandelsten

Betegnelsen melafyr er ikke entydig og anvendes noget forskelligt i forskellige lande. Navnet går tilbage til en tid, hvor man inddelte bjergarter efter, hvor gamle de var. En melafyr var således en gammel - dvs. paleozoisk - basalt, som qua sin alder havde gennemgået forandringsprocesser såsom chloritisering af mørke mineraler, albitisering af feldspater, hæmatitimprægnering af grundmasse eller carbonatdannelse.

Nogle steder (mineralienatlas.de) reserveres betegnelsen til tholeitiske basalttyper, andre steder kan der være tale om såvel basaltiske som andesitiske bjergarter, men oftest synes melafyrer at henvise til olivinbasaltiske bjergarter - således bruger Egil Sæther i 1945 betegnelsen melafyr specifikt om augitporfyriske Oslobasalter med olivinpseudomorfer.

I dag anvendes betegnelsen kun i om melafyrmandelsten - dog ofte forkortet til melafyr, hvor det er underforstået at det drejer sig om en mandelsten.

Østersømelafyrmandelsten er basaltiske til andesitiske sten, der har gennemgået en intensiv hydrotermal alteration med ændring af grundmassens farve og sammensætning samt udfyldning af tidligere blærehulrum med især chalcedon, calcit og chlorit - sjældent ses agatdannelse. Mandlerne har ofte meget varierende størrelser og former, lige som de kan have iøjnefaldende rødlige/grønlige farver. Grundmassen er oftest en tæt til finkornet og rødligfarvet af hæmatit. Strøkorn er fraværende eller lidet iøjnefaldende.

Østesømelafyrmandelsten synes ved overgangsformer at være forbundet med Østersøsyenitporfyr, og begge disse bjergartstyper findes ofte sammen med Brun Østersøkvartsporfyr. Oprindelsesstedet menes for alle disse at være området ved Landsortsdjubet ud for den stockholmske skærgård.

De er alle dannet ved rapakivirelateret vulkanisme og har en alder på knapt 1,6 Ga.

Melafyrmandelsten findes også andre stedere, bl. a. kan nævnes melafyr fra Oslofeltet og Frualidmelafyr fra Skåne.

Eskola, Pentti: Phrenite Amydaloid from the bottom of the Baltic. Bulletin de la Commision Geologique de Finlande No. 104. 1934

Krause, Karlheinz, 2007: Einige Notizen zum Ostsee-Melaphyrmandelstein. Der Geschiebesammler.