Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivimassiver - Ålandssuiten - Fjälskär

Fjälskär er en lille rapakiviintrusion nord for øen Mossala. Den er næsten cirkelformet og har en diameter på ca. 5 km. Den er dateret til 1579±13 Ma.

Fjälskär-rapakivi er en rød, homogen, middelkornet, let porfyrisk bjergart. Der er såvel aplitiske som pegmatitiske partier - det sidstnævnte er ret usædvanligt for rapakivibjergarter.

Kalifeldspatten er rødbrun og plagioklas lidt mørkere rødbrun. Af afgørende betydning for bestemmelsen af Fjälskär-rapakivi er den rigelige forekomst af mælkede, let blålige og ofte zonare kvartskorn af første generation.

Usædvanligt er det også, at den kan være muskovitførende og altså være en toglimmergranit.

Fluorindholdet er usædvanlig højt og topas findes i små årer og i miarolitiske hulrum. Det sjældne mineral fluocerite er også påvist - første sted i Finland. Et andet sjældent mineral, som findes i ret høj koncentration er det niobiumholdige columbit, og også indholdet af REE er højt.

Laitakari m. fl.,1996: Subjotnian: Rapakivi granites and related rocks i the surroundingsof the Gulf of Finland.

LAHTI, SEPPO I. and SUOMINEN, VELI, 1988: Occurrence, crystallography and chemistry of the fluocerite-bastnaesite-cerianite intergrowth from the Fjälskär granite, southwestern Finland. Bull. Geol. Soc. Finland 60, Part 1, 45—53.

Suominen, V., 1991. The chronostratigraphy of southwestern Finland, with special reference to Postjotnian and Subjotnian diabases. Geological Survey 01 Finland, Bulletin 356. s. 45-48.

Karhunen, R., 2004. Berggrunden inom Iniö och Åbo kartblad.

Eksempler på Fjälskär-rapaki på Kristallin.de (eksternt link)