Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivibjergarter - Ragunda-suiten - Mårdsjö

Mårdsjömassivet, som ligger lidt VNV for Ragundamassivet, har en alder på 1524 ± 3 Ma og er altså lidt ældre end Ragundamassiverne.

Området er svært tilgængeligt. Det gennemstrømmes af Ammerån, og det kræver en lang omvej mod enten nord eller syd at komme fra den ene side af vandløbet til den anden. Grundfjeldet er, hvor jeg har været, dækket af kvartære aflejringer, men der er mulighed for at finde et rigt udvalg af løsblokke i forbindelse med vejanlæg og grusgrave.

I hele sin opbygning og i forekomsten af bjergartstyper minder Mårdsjö meget om Ragunda og kan betragtes som en forløber for denne.

Også i Mårdsjö findes ud over relativt kvartsfattige granitter indslag af syenitter og kvartssyenitter. Der er også associerede basiske bjergarter, som faktisk udgør hovedparten af massivet. Blandingsteksturer mellem gabbroider og granitoider er mere almindelige end de rene bjergarter. Blandingsbjergarterne findes både i form af bjergarter med tydelige magmamingling-fænomener og mere homogene hybridbjergarter, som undertiden omtales som monzonitter og kvartsmonzonitter.

I tilslutning til Mårdsjömassivet findes Ø/V-strygende gange med gangbjergarter, som varierer i sammensætning fra granitporfyr til porfyrit eller ren diabas.

Andersson, Ulf B., 1997: Petrogenesis of some Proterozoic granitoid suites and associated basic rocks in Sweden, SGU Rapporter och Meddelanden 91

Kornfält: Beskrivning till berggrundkartan över Jämtlands Län, del 1: Urberget. SGU Ca 53:1. 1997. s. 185-186

Lena Lundqvist och Ildiko Anta: Kartbladen 19F Häggenås, SO