Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivibjergarter - Ragunda-suiten - Rödö - Porfyriske og enskornede Rödögranitter

Ved porfyriske Rödögranitter forstås her porfyriske granitter, hvor megakrysterne er runde og/eller rektangulære og ikke har plagioklasring. Oftest er der i det hele taget meget lidt plagioklas og få mørke mineraler, hvorfor bjergarten næsten udelukkende består af kalifeldspat og kvarts. Denne type fører sjældent calcit. Enskornet Rödögranit har samme sammensætning, men mangler naturligvis megakrysterne.

Det er meget karakteristiske bjergarter, som jeg mener, man vanskeligt kan forveksle med andre. Mathias Bräunlich har dog en anden opfattelse og mener ikke at Rödögranitter uden rapakivitekstur (plagioklasring omkring ovoiderne) kan anvendes som ledeblokke. Som nævnt andetsteds tror jeg det er vanskeligt med sikkerhed at skelne mellem visse rapakivityper fra Rödö og Nordingrå, men det gælder uanset om der er rapakivitekstur eller ej.

Der er også Rödögranitter af typer, som ikke passer helt ind i skemaerne, men de har næsten altid en del af de kendetegn, som er typiske for Rödögranitter som helhed. Som eksempler kan nævnes granofyriske typer, enskornede typer med meget plagioklas og kvartsfattige typer.