Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivibjergarter - Ragunda-suiten - Rödö - Rödögranitporfyr

Rödögranitporfyrer stammer fra hurtigt afkølede randområder i intrusionen. Der er også enklaver med granitporfyr inde i intrusionen. Disse kan være flere hundrede meter store og menes at være løsrevne partier fra randområderne. Langsomt afkølede gangbjergarter kan også have granitporfyrkarakter.

Granitporfyrerne har fin- til mellemkornet, granitisk grundmasse og strøkorn af kvarts, kalifeldspat og ofte tillige plagioklas. De er vanskelige med sikkerhed at stedfæste til Rödö, men egenskaber, der kan støtte diagnosen er fx. store , lyse , runde kvartskorn, calcitførende druser, rødgul plagioklas og feldspatstrøkorn med rapakivitekstur.

Det er en uhomogen gruppe med glidende overgange mod Rödökvartsporfyrer.