Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivibjergarter - Ragunda-suiten - Strömsund

Strömsund er det nordligste af de svenske rapakivimassiver. Det er delvist dækket af Kaledoniderne. Området er ikke velbekrevet, men ud fra fund i et stenbrud i massivets nordøstlige del synes der at være både syenitiske og granitiske bjergarter.

Rapakivitekstur er ret udbredt i granitterne. Plagioklasen har på frisk brudflade en ejendommelig karminrød farve. Mikrografisk tekstur og korroderet kuglekvarts optræder sporadisk.

Syenitter og kvartssyenitter har stort set ikke selvstændigt plagioklas og fremtræder med en mat, brunliggrå Nordmarkitlignende overflade.

Porfyriske bjergarter med rødlige feldspatstrøkorn i en mafisk grundmasse tyder i retning af magmamixing mellem sure og basiske bjergter - sidstnævnte forekommer ikke som selvstændige enklaver i Strömsundmassivet.

Frödin, G., 1919: Om en förekomst av ragundabergarter i trakten av Strömsund i norra Jämtland.

Gorbatschev, Roland: Beskrivning till berggrundkartan över Jämtlands Län, del 1: Urberget. SGU Ca 53:1. 1997. s. 122