Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivibjergarter - Ragunda-suiten - Strömsund

Strömsund er det nordligste af de svenske rapakivimassiver. Det er delvist dækket af Kaledoniderne. Området er ikke velbekrevet, men i den nyeste udgave af SGU's online-kort er massivet delt op i en mindre del mod syd med syenotoide granitter og en større del mod nord med rapakivigranitter.

Mine egne fund stammer fra den nordlige del og passer ikke helt ind i dette mønster. Ud over typiske rapakivigranitter findes også her syenitter og kvartssyenitter med en mat, brunliggrå til lysegrå overflade - på samme måde som man ser det ved Mullnäset og Nordsjö. Rapakivigranitterne er kendetegnet ved mange steder at have en anden farvesammensætning end vi er vant til: Gråbrun alkalifeldspat og plagioklasringe med en - på en frisk brudflade - ejendommelig karminrød farve. Typer med mere normalt rødlig alkalifeldspat ses dog også. Mikrografisk tekstur og korroderet kuglekvarts optræder sporadisk

Porfyriske bjergarter med rødlige feldspatstrøkorn i en mafisk grundmasse tyder i retning af magmamixing mellem sure og basiske bjergter - sidstnævnte forekommer ikke som selvstændige enklaver i Strömsundmassivet.

Andersson, Ulf B., 1997: Petrogenesis of some Proterozoic granitoid suites and associated basic rocks in Sweden, SGU Rapporter och Meddelanden 91

Frödin, G., 1919: Om en förekomst av ragundabergarter i trakten av Strömsund i norra Jämtland.

Gorbatschev, Roland: Beskrivning till berggrundkartan över Jämtlands Län, del 1: Urberget. SGU Ca 53:1. 1997. s. 122