Svens StrandstensSite
Det Svecofenniske Domæne - Sverige/Mellemste Region (Botniske Bassin)

Den mellemste region af den svenske del af Det Svecofenniske Domæne kaldes ofte for Det Botniske Bassin, fordi den i modsætning til den nordlige og sydlige region i høj grad består af bjergarter, som primært var sedimentære. Heri er der efterfølgende opstået granitiske intrusioner.

Det ældste grundfjeld

Det ældste grundfjeld i den mellemste region består overvejende af mere eller mindre kraftigt omdannede sedimentbjergarter kaldet Härnöformationen. Mod nord drejer det sig mest om turbiditter, mens der mod syd er større indslag af argillitter.

Granitiske intrusioner

I dette grundfjeld er der intruderet granitiske bjergarter af flere generationer.

Botnisk gnejsgranit er en bjergart, som menes at have sit hjemsted i Den Botniske Bugt. Den er lidt omgærdet af mystik, og oplysninger om opståelsesmåde og alder er fraværende.

Andre bjergarter

Impactitter, som er opstået efter meteoritnedslag ses ved Lockne og ved Dellen.

Sfærulitporfyr fra Nordsverige - kendes også under navnet Ragundasfærulitporfyr, men da hjemstedet er ukendt, og da den ikke har noget som helst at gøre med andre Ragundabjergarter, er det en uheldig betegnelse.

Ljusdalgranit

Revsundgranit

Hernögranit

Svenske Rapakivimassiver

Botnisk gnejsgranit

Locknekrateret

Dellenkrateret

Sfærulitporfyr fra Nordsverige

Lehtinen, Nurmi og Rämö 2005 : Precambrian geology of Finland. Elsevier

Lundquist, Jan, Thomas Lundquist og Maurits Lindström, 2011: Sveriges Geologi från urtid till nutid