Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Mellemste Region - Sfærulitporfyr fra Nordsverige

En karakteristisk sten af formentlig ignimbritisk oprindelse). Hjemstedet kendes ikke i detaljer, men findes ofte sammen med Ragundablokke, hvorfor den også ses under det efter min mening uheldige navn navn Ragundasærulitporfyr.

Det et en porfyrisk sten med en grålig grundmasse og et væld af violette eller rødviolette små 'sole'.