Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Sydlige Region - Västervikpletkvartsit

Västervikkvartsit er en mørkegrå sten med mange som regel kun få mm store lyse pletter, som kan have en mørkere kærne. Grundmassen er finkornet, sandstensagtig og består af kvarts og biotit samt evt. muskovit. Den kan have et rødligt skær og undertiden ses udviskede lyse og mørke bånd, som bevis på bjergartens sedimentære oprindelse. Pletterne er hvide, ofte med rødlig randzone eller centrum. Mørk, næsten sort randzone ses også. Pletterne ligger ofte i rækker, de kan flyde sammen og er undertiden langovale, så bjergarten får et gnejset præg. Ofte ses en lille kærne, som kan bestå af muskovit, sillimanit (tegn på udsættelse for høj tp og højt tryk) eller malm. Ofte står de små pletter frem i forhold til den blødere mellemmasse.

Västervikpletkvartsit findes i den allersydligste del af Det Svecofenniske Domæne, hvor en del af den almindelige Västervikkvartsit har været udsat for statisk metamorfose. Den er tidligere blevet kaldt Stockholmspletkvartsit, og det blev postuleret (Zandstra), at den stammede fra Stockholmsområdet, men grundige undersøgelser af Marc Torbohm har godtgjort, at den har et langt sydligere hjemstedsområde.

Zandstra, J. G., 1988: Noordelijke kristallijne Gidsgesteenten, s. 208-209

Marc Torbohm: Västervik-Fleckengestein. Kristallin.de