Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Sydlige Region - Västervikpletsten

I det nordøstlige hjørne af Småland finder vi byen Västervik. Området udgør samtidig den sydligste spids af Det Svecofenniske Domæne lige på grænsen til Det Transskandinaviske Magmatiske Bælte. Det område, som på kortet er lyseblåt, udgøres af forskellige sedimentære bjerarter, som for nogles vedkommende er metamorfoserede, mens andre står mere uforstyrrede tilbage, så man kan se bevarede primærstrukturer i form af krydslejring, tørkesprækker og bølgeribber. Sedimentationsalderen er beregnet til 1882-1850 Ma, men ved alderbestemmelse af zirkonkrystaller i Västervikkvartsitten fås aldre i forskellige intervaller: 3,03-2,95 Ga, 2,72-2,69 Ga og 2,12-1,87 Ga og nogle få korn har givet en alder på ikke mindre end 3,64 Ga - så det er gammelt stof vi har at gøre med!

Nogle steder er udgangspunktet rene sandsten, som nu er blevet til kvartsitter, men de fleste steder har der været en kraftig lertilblanding i sedimentet, så der er et ret stort indhold af feldspater. Metamorfosen er sket ved ret høj temperatur, men uden at der har været større deformerende kræfter. I stedet for stribede gnejser opstår derfor nogle enestående migmatitiske sten, hvor kvartsen og feldspaten er smeltet op og har samlet sig i lysere, rødlige områder, mens de mørke mineraler, som udgøres af bl. a. biotit, cordierit og andalusit koncentreres i næsten sorte pletter. De uforandrede områder, som har en mere grålig farvetone, kaldes paleosomer. De sorte områder kaldes melanosomer og de lyse for leucosomer.

Pruss, Vanessa: The Geology of the Västervik Area in SE Sweden. 2008. VDM Verlag Dr. Müller