Svens StrandstensSite
Sveconorvegiske Domæne - Telemark - Høvringsvatngranit, Høvringit

Høvringit er en finkornet, homogen bjergart med grå/rødlig kalifeldspat, lysegrå plagioklas, få procent kvarts, ensrettede hornblendenåle, evt. biotit og store mængder <1 mm brunlige titanitkorn. Mere grovkornede og kvartsholdige typer kaldes Høvringsvatn-granit.

Pedersen, Svend: Rb/Sr age determinations on late Proterozoic granitoids from the Evje area, South Norway. Bull. geol. Soc. Denmark, vol. 29, pp. 129-143, Copenhagen, January 19th, 1981.

Pedersen, Svend. 2003: Senprækambriske subvulkanske gangsystemer i Sydnorge. Varv 2003/3