Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Bamble - Coronitisk metagabbro

Metagabbroer findes i flere små enklaver i den Det Sydvestskandinaviske Domæne. Især i Bamble kan man finde coronitiske typer, hvor der er dannet hornblende, som formentlig er blandet med spinel, på overgangen mellem augit/olivin og plagioklas. Coronadannelsen menes at være sket i forbindelse med retrograd metamorfose.

Lignende typer kan også findes i Den Sydvestsvenske Granulitregion, i Uppland (Rådmansö-olivingabbro) og måske flere andre steder.

Haas, G. J. L. M.: Source, evolution, and age of coronitic gabbros from the Arendal-Nelaug area, Bamble, Southeast Norway. Geologica Ultraiectina, Utrecht Nr. 86, 1992.

Vinx, R., 2005: Gesteinbestimmung im Gelände. Elsevier GmbH, München. s. 347