Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Idefjordsegmentet - Dalslandgranitter - Järbognejs o. l.

Järbognejs findes i store områder (omkring Järbo) i det vestlige Dalsland. Lignende gnejser med egne navne findes andre steder: Tössögnejs ved Tössön sydvest for Åmål, Gåsögnejs på øen af samme navn en smule sydligere og Sjögaråsgranit og Säfflegnejs omkring Säffle.

Disse bjergarter indeholder mere plagioklas og oftest mindre biotit end Kroppefjällsgnejsen. Har ideelt en grågrønlig farve, men rødlige varianter findes også. Feldspatterne er ofte kataklastisk granulerede og plagioklasen delvist seriticeret og epidotiseret. Kvartsen er sukkerkornet, ofte blålig og udtrukket i slirer. Alle korngrænser utydelige. Mørke mineraler i form af biotit og ofte også hornblende findes varierende mængder og danner aggregater i korte slirer. Ofte titanitkrystaller op til 1 cm. Er som regel moderat gnejset, men både næsten massive og mere udtalt gnejsede typer findes.

Hovedparten er gotiske bjergarter tilhørende Göteborgsuiten (mod ØSØ) og Hisingensuiten (mod VNV), men formentlig er der også bjergarter i Kungsbackasuiten, som ikke umiddelbart kan skelnes fra disse ældre typer. Variationen inden for gruppen er betydelig. Da de alligevel er uigenkendelige og som nævnt fremtræder med stor variation, er det ikke ulejligheden værd at beskrive dem mere detaljeret.

Bergström, Ulf & Jönberger, Johan: Beskrivning av berggrunden inom ett område på kartbladen 9B Dals Ed, 9C Mellerud osh 8C Lidköping. SGU 2021

Hesemann J. 1975: Kristalline Geschiebe der nordischen Vereisungen

Holmquist, P. J. , 1906: Studien über die Granite von Schweden. S 175-180, 223-228

Törnebohm, A. E., 1870: Några ord til upplysning om bladet "Åmål". SGU

Åhäll K.-I. 1993: Geologi i Dalsland. Dalslands Turistråd, Åmål