Svens StrandstensSite
Sveconorvegiske Domæne - Vestlige segment - Kroppefjällsgranit, Åmålsgranit

Kroppefjällsgranit, Kroppefjällsgnejsgranit og Kroppefjällsmylonit er en række bjergarter som er forbundet med hinanden med glidende overgange. De findes selvfølgelig omkring Kroppefjäll i den sydlige del af Dalsland, men også længere nordpå omkring byen Åmål og formentlig også ind i det sydvestlige Värmland. Alderen er omkring 1,3 Ga.

Kroppefjällsgranit er en relativt udeformeret granit med 1-4 cm store øjne af rød kalifeldspat. Mellem disse øjne er der granuleret, blålig kvarts og biotit i tynde, trådede, ikke ensrettede aggregater. Brungul plagioklas kun sparsomt til stede.

Kroppefjällsgnejsgranit er nok den mest typiske , og relativt let genkendelige repræsentant for disse bjergarter. Den ligner granitten, men kalifeldspatmegakrysterne er svagt udvalsede og biotittrådene er ensrettede, let bølgende og måler typisk 1-2 cm. I mere plagioklasholdige typer vil denne ofte være omdannet til epidot og mørke mineraler til chlorit. Herved fås bjergarter, som kaldes protogingnejs. Denne type minder meget om (og er formentlig den samme som) Per Smeds Åmålsgnejsgranit.

I Kroppefjällsmylonit er udvalsningen endnu mere udtalt og bjergarten vil næppe kunne skelnes fra andre mylonitiske gnejser.

Hvis man i stedet går mod typer af intermediær i stedet for sur sammensætning, kommer man til typer som indeholder mere plagioklas og/eller mørke mineraler. Uomdannede typer af granodioritisk sammensætning dækker store områder og kaldes Åmålsgranit eller rigtigere Åmålsgranodiorit og er uanvendelig som ledeblok. Den anses for at være lidt ældre end Kroppefjällsgranitten. På grund af udsættelse for lavtryksmetamorfose vil plagioklas og mørke mineraler ofte være delvist omdannet til hhv. epidot og chlorit, hvorved bjergarterne får et udtalt broget udseende. Ikke folierede typer kan kaldes broget Åmålsgranit, mens folierede typer - Åmålsgnejsgranit - næppe kan skelnes fra Kroppefjällsgranitter, som har været udsat for samme behandling.