Svens StrandstensSite
TIB - Dalarna - Åsbydiabas - Ulvödiabas

Åsbydiabas har sammen alder som Särnadiabas (1270 Ma). Hovedforekomsten er en ca. 80 km lang stedvist afbrudt gang, der i Dalarna strækker sig fra området omkring Venjan i syd til Mossiberg i nord. Gangens bredde varierer fra få hundrede meter til ca. 4 km. Teksturen er egentlig intergranulær, men kaldes oftest ofitisk, idet denne betegnelse tit benyttes i en udvidet betydning i forhold til den oprindelige. Mineralerne findes i en meget større målestok end hos fx. Kinnediabas, så plagioklaslisterne træder tydeligt frem, og olivinen efterlader større fordybninger i stenens overflade.

Det er ikke kun i Dalarna, man finder Åsbydiabas in situ. I Ångermanland kendes den som Ulvödiabas. Også i Härjedalen, Jämtland,, Sydvestfinland og Norge findes lignende bjergarter i mindre områder. Følgelig er bjergartens værdi som ledeblok begrænset. Samlet kaldes forekomsterne med samme alder som Åsby- og Ulvödiabas for "Central Scandinavian Dolerite Group" (CSDG).

Åsbydiabas kan forveksles med den norske nefelinsyenit, foyait, fra området nord for Larvik. Imidlertid indeholder den ikke nefelin, og mangler desuden foyaitens typiske ensretning af feldspatkornene. Det er også et godt kendetegn, at Åsbydiabas i modsætning til nefelinsyenit oftest er magnetisk. Grove typer vil også kunne forveksles med Osloessexit.

Hjelmquist, S.,1966: Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs Län. SGU. Ca. 40