Svens StrandstensSite
TIB - Dalarna - Dalaporfyrer - Glöteporfyr

Glöteporfyr har sit hjemsted i Härjedalen, som administrativt ikke hører til Dalarna, og derfor omtales den ikke af Hjelmquist, og i det hele taget er det sparsomt, hvad man kan finde af oplysninger om denne bjerart. Man må nok engang beklage, at administrative grænser og ikke geologiske forhold ofte afgør, hvad der kommer med i en artikel.

Glöteporfyr beskrives oftest som en kvartsførende variant af Bredvadporfyr. Hvor grænsen går mellem de to porfyrtyper, og om der er overgangsformer, har jeg ikke set beskrivelser af, men andet er vel utænkeligt.

Glöteporfyr har en tæt, rød/brunrød grundmasse, som minder om Bredvadporfyr, men adskiller sig herudover på flere måder fra denne. Først og fremmest er der talrige glasklare kvartsstrøkorn, som ofte er let korroderede. For det andet er strøkorn af kalifeldspat som regel betydeligt større og mere afrundede end man ser det hos Bredvadporfyren. Kalifeldspatstrøkornene kan have samme røde farve som grundmassen eller være lysere. For det tredje ses oftere gullige/karryfarvede/grønne plagioklasstrøkorn, som endda kan være dominerende. Chloritiserede aggregater af mørke mineraler er også almindelige.

Nogle eksempler på sten, som her er kategoriseret som Glöteporfyrer, er mere strøkornsrige, end man hvad man oftest forbinder med Glöteporfyr. Blokke med samme sammensætning er dog talrige som løsblokke i området nord for Loberget, hvorfor de må antages at stamme fra området omkring Glöte i Härjedalen.