Svens StrandstensSite
TIB - Dalarna - Särnadiabas

Särnadiabas er en olivindiabas med ofitisk tekstur. Det betyder, at de først udfældede listeformede plagioklaskrystaller senere er blevet omsluttet af hurtigere voksende augitkrystaller. Olivinen er overvejende beliggende i mellemmassen mellem augitterne, og når olivinen omdannes får denne mellemmasse et rustent udseende. Med en størrrelse af augit/plagioklaskomplekserne på 2-4 cm ligner den en forvokset Kinnediabas, som har samme opbygning dog i en mindre grov version. Hvor Kinnediabasen er fra Perm, har Särnadiabasen med sin alder på ca. 1270 Ma mange flere år på bagen. Den findes i tilnærmelsesvis N/S gående gange i det nordlige Dalarne og gennemskærer Dalasandstenen, hvorfor den betegnes som postjotnisk.

Hjelmquist, S.,1966: Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs Län. SGU. Ca. 40