Svens StrandstensSite
TIB - Dalarna - Dalaporfyrer - Strøkornsrige Dalaporfyrer - Tandsjöborgporfyr mm.

Uden for Dalarnas Län er der ret store områder med strøkornsrige porfyrer i Los/Hamra-området i Orsa Finmark. Geologisk tilhører de selvfølgelig samme enhed som dem, der befinder sig på den sydvestlige side af den administrative grænse, men adskillelsen har ført til, at de ikke er så velbeskrevne. Både Thomas Lundquist og Per H. Lundegaard beskriver området i SGU-rapporter i 1967, men der bliver ikke gået i detaljer.

Per Smed beskriver en Tandsjöborgporfyr i "Sten i det danske landskab". Som jeg opfatter det, er den faststående i den tynde nord-sydgående stribe med strøkornsrig porfyr syd for Tandsjöborg, men meget lignende typer findes syd for den østlige del af Sundsjön og formentlig andre steder. Det drejer sig om en strøkornsrig porfyr med op til 1 cm store strøkorn i form af hvide, rødflammede/stribede kalifeldspatter og grønlige plagioklaser. Plagioklaserne kan være klart æblegrønne eller kan være zonare med brunlig/grålig center og lysere kant (dette skulle i følge Per Smed ligne knækkede knogler!).

Strøkornsrige porfyrer med brun grundmasse er i det hele taget udbredt i området. Kalifeldspatstrøkornene kan være rødflammede som i Tandsjöborgporfyr eller lyse med rødbrune kanter og smårevner som i Kåtillaporfyr. Plagioklasstrøkornene er oftest olivengrønne. Mængdeforholdet mellem strøkornstyperne varierer. Strøkornene kan være idiomorfe eller korroderede og uregelmæssige.

Hjelmquist, S.,1966: Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs Län. SGU. Ca. 40

Hjelmquist, S.,1982: The porphyries of Dalarna, central Sweden. SGU, C 782

Lundquist, Thomas, 1967: Precambrian Geology of the Los-Hamra Region Central Sweden. SGU Ba 23

Lundegaard, Per H., 1967: Berggrunden i Gävleborgs Län. SGU Ba 22. s. 93-98