Svens StrandstensSite
TIB - Småland/Värmland-bæltet - Vimmerbybatholiothen/Askersundsuiten - Östergöta-øjegranit

Östergöta-granitter med rødlige eller utydelige øjeringe er en øjegranittype, som omtales af Per Smed. Han angiver, at den findes i et område ved Linköping og i et nordligere område over mod Vättern - den såkaldte Tjällmo-Vättern-zone. Det giver lidt problemer, fordi det sidstnævnte område tilhører Askersundsuiten (TIB 0 - ca. 1,85 Ga), som er noget ældre end Vimmerbybatholitten (TIB 1 - ca. 1,80 Ga). Bjergarterne fra netop dette område er ikke ret godt beskrevet, men "øjnene" i Askersundsuite-granitterne plejer at være større og mere rektangulære. Alt i alt er disse granitters udseende altså behæftet med betydelig usikkerhed pt. De in situ-blokke, jeg har, stammer fra den vestligste del af Tjällmo-Vättern-zonen.

Östergöta-øjegranitterne har gråviolette, brune eller rødlige "øjne" med plagioklasring i en ret mørk grundmasse. Øjeringene i en frisk sten har næsten samme farve som øjets indre, men på en forvitret overflade fremtræder de lysere.

Typer med store og delvist rektangulære kalifeldspatøjne kan ikke med sikkerhed skelnes fra Askersund- og Graversforsgranitter.

Andersson, Ulf B., 1997: Petrogenesis of some Proterozoic granitoid suites and associated basic rocks in Sweden, SGU Rapporter och Meddelanden 91