Svens StrandstensSite
TIB - Småland/Värmland-bæltet - Yngre anorogene Smålandsgranitter

I et lille område i det nordøstlige Småland finder man 3 små intrusioner af granit med en mættet brunrød farve. De har en alder på ca. 1450 Ma og har mange træk, der forbinder dem med de klassiske rapakivibjergarter fra områderne længere nordpå.

De kan kendes fra de omkringliggende Smålandsgranitter på kalifeldspaternes mere mættede brunrøde farve. Nogle af typerne har pyterlitisk karakter - det gælder Jungfrungranit og nogle typer af Götemargranit. Ved adskillelsen mod pyterlitter fra Ålandsøerne mm. må man lægge vægt på kalifeldspaternes farve og på at kvartskornene ofte har forskellig farve, bl. a. røgbrun. Ligeledes kan det være en ledetråd, at disse granitter ofte indeholder titanit, hvilket ikke ses på Ålandsøerne, i Ragunda mm.

Der er andre granitter i det sydlige og vestlige Sverige med samme alder - det gælder fx. Karlshamngranit og Torpagranit. Hvad der egentlig skete i denne periode kan være svært at overskue, fordi meget blev sløret af hvad der siden skete under den sveconorvegiske orogenese omkring 1000 Ma. I Blekinge taler man om den dano-poloniske orogenese og i Halland om den hallandiske orogenese, som begge skal have fundet sted omkring dette tidspunkt og formentlig har haft betydning for dannelsen af de nævnte granitter - også de i dette afsnit omtalte rapakivilignende typer.

Jungfrungranit

Götemargranit

Uthammargranit

Kresten, Peter og Jan Chyssler:The Götemar massif in southern Sweden: A recognaissance survey. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, Vol. 98, pp. 155-161, Stockholm, 1976.

Åldersbestämning av svårdaterade bergarter i sydöstra Sverige Karl-Inge Åhäll Karlstad Universitet November 2001

Oskarshamn site investigation Bedrock geology – overview and excursion guide Carl-Henric Wahlgren Geological Survey of Sweden September 2010

Cruden, Alexander R, 2008: Emplacement mechanisms and structural influences of a younger granite intrusion into older wall rocks – a principal study with application to the Götemar and Uthammar granites

Friese, Nadine et al.: Multi-stage emplacement of the Götemar Pluton, SE Sweden: new evidence inferred from field observations and microfabric analysis, including cathodoluminescence microscopy. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2012) 101:1149–1167