Svens StrandstensSite
TIB - Småland/Värmland-bæltet (SVB)

Småland/Värmlandbæltet udgør den sydligste del af det transskandinaviske magmatiske bælte TIB.

Småland/Värmland-bæltets afgrænsning

Bjergarternes alder

Hovedparten af bjergarterne i Småland/Värmland-bæltet stammer fra TIB 1 og har altså en alder på 1,81-1,76 Ga. Der er også indslag af bjergarter, som tilhører TIB 2, og som altså har en alder på 1,71-1,67 Ga. Der er ingen forskel i udseende og kemi på bjergarter fra de to forskellige perioder. Generelt bliver bjergarterne yngre jo længere man bevæger sig mod syd og vest, men mønstret er broget, og da der ikke er nogen petrologiske forskelle på bjergarterne fra TIB 1 og TIB 2/3 har det ikke den store praktiske betydning.

Opdeling

Askersundsuiten: En række intrusionen i grænseområdet mod svecofennisk grundfjeld. Helt overvejebde grovporfyriske granitter med ret stort indhold af mørke mineraler. Mange er deformerede, gnejsgranitiske.

Filipstadstriben: Den nordligste del af SVB: Overvejende grovporfyriske granitter af Filipstadtype. Strækker sig ind i Norges Trysilområde. Omkrin Hagfors findes mere enskornede typer.

Protoginzonen: Syd for Jönköping ligger den lille by Barnarp, som har givet navn til disse trikolore-granittyper. Lignende øjegranitter findes op langs Vätterns vestkyst. Vi er i eller tæt på protoginzonen, og derfor ses ofte gnejsede typer.

Vimmerbybatholithen: Det nordlige Småland og Östergötaland. Både grovporfyriske og mere enskornede granittyper (Växjötyper).

Sydlige Småland: Mellem OJB (Oskarshamn-Jönköping-bæltet), protoginzonen og Blekinge. Især Växjögranitter - røde, rosa og grå.

 

Bjergartstyper

Hovedparten udgøres af granitter, men der er også intermediære og basiske dybbjergarter.

TIB-granitter

Blandt granitoiderne kan man skelne mellem to hovedtyper:

TIB-vulkanitter

I Småland er der flere VNV/ØSØ-forløbende bånd med vulkanske bjerarter, overvejende ignimbriter, men der er også tuffer, vulkanske breccier og muligvis lavabergarter. Disse bjergarter er ca. 10 mill. år yngre end de ovenfor omtalte dybbjergarter, og er dannet ud fra samme magma. Nogle er omdannet til hälleflint.

TIB-gangbjergarter

Endelig findes gangbjergarter af samme alder og samme kemiske sammensætning. Der findes både sure, basiske og blandede (composite) gange. De førstnævnte rummer de smålandske gangporfyrer så som Påskallavikgangporfyr.

Alkalint kompleks

Ca. 1545 Ma intruderes det diminutive alkaline kompleks ved Norra Kärr lige øst for Vättern

Anorogene granitter

Omkring 1450 Ma - altså flere hundrede mill. år senere end de egentlige Smålandsgranitter - intruderes nogle anorogene granitter, som har mange lighedspunkter med rapakivigranitter. Det drejer sig om de kraftigt rødfarvede Jungfrun-, Götemar- og Uthammargranitter.
Traditionelt har betegnelsen Uthammargranit været anvendt om granitter fra et noget større område, nemlig kystegnene fra Figeholmsfjorden, hvor Uthammar ligger og helt op til grænsen mod Vesterviksandsten omkring Flivik. Lige så traditionelt har den del af Uthammarintrusionen, som ligger syd for Figeholmsfjorden, været regnet som en del af Virbogranitterne. Jeg vil her bruge betegnelsen Uthammargranit om de anorogene 1450 mill. år gamle granitter i den lille intrusion, der strækker sig tværs over Figeholmsfjorden. Dermed mister betegnelsen ikke-deformeret Virbogranit sin eksistensberettigelse.

Doleritter

Omkring 970 Ma opstår et langstrakt system af N/S forløbende mafiske gange - de såkaldte Blekinge-Dalarna-doleritter (BDD). Nogle har indeslutninger af kvartsit, gnejs mm (diabaskonglomerat).

Askersundsuiten: Askersundgranit, Finspånggranit, Graversforsgranit, Loftahammargnejsgranit

Filipstadstriben: Filipstadgranit, Hagforsgranit, Kortforsglobegranit, Kristinehamngranit, Trysilgranit

Barnarpgranit

Vimmerby-batholithen i Östergötaland/Småland: Kindagranit, Flivikgranit, Virbogranit, Mariannelundgranit/Järedagranit, Östergöta-øjegranitter

Växjögranitter: Rød, rosa og grå, Vånevikgranit

Yngre anorogene Smålandsgranitter: Jungfrungranit, Götemargranit, Uthammargranit

Smålandsignimbriter og hälleflint

Smålandsgangporfyrer: Påskallavikporfyr, Sjögelöporfyr, Emarpporfyr, Högsrumporfyr, Nymålaporfyr, Lönnebergporfyr

Norra Kärr

Doleriter: Uralitporfyrit, Brevikdiabas, Alsarpdiabas

Högdahl, Andersson and Eklund. 2004: The Transscandinavian Igneous Belt(TIB) in Sweden: a review of its character and evolution. Geological Survey of Finland

Regional berggrundsgeologisk undersökning Sammanfattning av pågående undersökningar 2001. REGIONALA KARTOR 1:250 000 Projekt Småland, regionalt berg Ulf Bergström, Niklas Juhojuntti, Leif Kero, Lena Lundqvist, Michael Stephens, Sam Sukotjo, Nils Gunnar Wik och Hugo Wikman.SGU.

Magnusson, Nils H., 1925: Persbergs malmtrakt och berggrunden i de centrala delar av Filipstads Bergslag

Wahlgren, Carl-Henric & Michael B. Stephens: Structural and geochronological evolution of the northeastern part of the Sveconorwegian orogen, south-central Sweden.Bulletin of the Geological Society of Denmark Vol. 46, pp. 161–163. Copenhagen 2000