Svens StrandstensSite
Alkaline og carbonatitiske komplekser - Särna- Särnait

Särnait er en fin- til mellemkornet dybbjergart, som består af Na-rig alkalifeldspat, ægirin, nefelin og cancrinit. På en eroderet overflade er ægirin og cancrinit ofte fuldstændig bortforvitret, så bjergarten fremstår med en meget uregelmæssig hullet overflade.

Det ofte høje indhold af cancrinit er en følge af ret stort indhold ca CO2 og Ca i magmaen. Nefelin kan omdannes til cancrinit ved tilstedeværelsen af CO2 og vand, men processen kan også gå den modsatte vej. Cancrinit findes dels som primær cancrinit i form af tværstribede søjleformede krystaller, som oftest har en rødlig/brulig farve og glasglans og dels som omdannelsesprodukt af nefelin.

Der findes både homogene typer, som ofte har et grønligt skær og mere uregelmæssige typer med åredannelser, flydemønster og større strøkorn. Denne sidstnævnte type er oftest mere rent grå eller endog hvidlig. Man ser ofte trachytisk tekstur med subparalel anordning af feldspat- og ægirinkorn. Der er ofte mandler med calcit.

Under alle omstændighder er Särnait en lidet modstandsdygtig bjergart, som ikke tåler lang transportvej med isen uden at smuldre helt væk.

Hjelmquist, S.,1966: Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs Län. SGU. Ca. 40