Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Idefjordsegmentet - Tösseporfyr og Åmålsporfyr

Under rekonstruktion

Omkring Tösse syd for Åmål findes relativt upåvirkede vulkanitter - dels i form af den basiske Tösseporfyr og dels som den rhyolitiske Åmålsporfyr. De er dannet ca. 1620 Ma. og er senere påvirket af den gotiske og den sveconorvegiske orogenese.

Tösseporfyren har en grå/sort grundmasse og hvide til grumsetgullige strøkorn af plagioklas. Desuden færre let rødlige strøkorn af kalifeldspat. Strøkornene fremtræder noget uldne.

Åmålsporfyren har blålige kvartsstrøkorn og stærkt epidotiserede feldspatstrøkorn og chloritiserede aggregater af mørke mineraler.