Svens StrandstensSite
Alkaline og carbonatitiske komplekser - Almunge - Canadit

Canadit er en albitnefelinsyenit og findes i ganske små enklaver i Almungemassivet i det nordlige Uppland.

Det er oftest en middelkornet, massiv bjergart, men trachytiske former forekommer. Hovedmineralerne er albit, nefelin og amfibol. Kalifeldspat mangler eller er yderst sparsomt til stede. Der kan også være biotit og omdannelsesprodukter af nefelin (cancrinit).

Alt efter indholdet af mørke mineraler kan man tale om

SGU: Berggrundsgeologisk undersökning. Sammanfattning av pågående verksamhet 2005. Östra Mälardalen. Magnus Ripa, Mehrdad Bastani, Hans Delin och Lena Persson

Gorbatschev, R., 1960: On the alkali rocks of Almunge. A preliminary report on a new survey. Bulletin of the Geological Institute of Uppsala XXXIX 5, 69 s.

Quensel, Percy Dudgeon. 1914: The alkaline rocks of Almunge

Skan-Kristallin (eksternt link)