Svens StrandstensSite
Alkaline og carbonatitiske komplekser - Alnö - fenit

Stærkt alkaliske og især carbonatitiske magmaer udøver betydelig påvirkning på de omkringliggende bjergarter ved metasomatiske processer - såkaldt fenitisering, opkaldt efter Fensfeltet i Telemarken, hvor W. C. Brøgger som den første beskrev fænomenet.

Fenitiseringen kan i Alnökompekset spores i en ca. 500 m bred zone omkring intrusionen. Fenitisering består i, at indholdet af natrium, kalium, carbonat, calcium, magnesium og jern øges på bekostning af SiO2 og Al2O3.

Fenitisering af de migmatitiske grundfjeldsbjergarter fører til at kvarts, plagioklas, biotit og chlorit erstattes af alkalipyroxener og -amfiboler, albit, kalifeldspat, calcit, titanit, fluorit og apatit. Tæt på Søvitgange kan der herudover dannes flogopit, nefelin, melanit og wollastonit.