Svens StrandstensSite
Alkaline og carbonatitiske komplekser - Alnö - nefelinsyenit (juvit)

Nefelinsyeniterne består af omtrent lige dele nefelin og alkalifeldspat. Indholdet af mørke mineraler i form af pyroxen og biotit er som regel under 30%. I Alnökomplekset dominere K-feldspat over Na-feldspat og denne bjergartstype kaldes juviter. Hvis indholdet af mørke mineraler er højere (30-60%) taler man om maligniter.

Nefelinsyeniter er formentlig opstået efter magmatisk differentiation af ijolitmagmaen, hvorved feldspatindholdet opkoncentreres.

Der findes både fin- og mellemkornede typer, mens pegmatitiske er sjældne. Nogle juvitter er homogene, men andre veksler mellem juvitiske og ijolitiske områder.

Fotos fra Skan-Kristallin (externt link)