Svens StrandstensSite
Alkaline og carbonatitiske komplekser - Norra Kärr - Kaxtorpit

Kaxtorpit er en zirkoniumfattig (efter Norra Kärr-normer) melanokratisk, mellem- til grovkornet nefelinsyenit, som er folieret og ofte kraftigt foldet.

Kaxtorpit findes i et relativt stort centralt område på 120x200 m og i et mindre nordlig område på 35x80 m. Yderligere et par små områder med lignende bjergarter er fundet ved Tasmans boringer.

Hovedmineralerne angives noget forskelligt men omfatter i hvert fald er nefelin, mikroklin, albit, ægirin og alkaliamfibolmineralet eckermannit, som har sin typelokalitet her. Pectolit, som er et calciumholdigt silikatmineral, findes i den centrale forekomst, men ikke i den nordlige. Sekundære zeolitmineraler ses også. Hos Sjöqvist et al. angives også et indhold af katapleit, men da det er den mest Zr-fattige bjergart i Norra Kärr, kan det kun være i små mængder.