Svens StrandstensSite
Alkaline og carbonatitiske komplekser - Särna- Fenit

Fenitter er Na- og K-rige silikatbjergarter som er dannet ved reaktion mellem de oprindelige grundfjeldsbjergarter og alkaline magmatiske intrusioner, især carbonatitholdige. Fenitdannelsen er ikke begrænset til selve kontaktzonen, men kan foregå i betydelig afstand fra intrusionen ved interaktion mellem grundfjeldsbjergarterne og perkolerende fluider, ofte langs sprækkedannelser. Fenitter indeholder typisk kalifeldspat, albit, ægirin, Na-amfiboler (arfvedsonit) og evt. nefelin.

En ringformad magnetisk anomali norr om Särna, norra Dalarna. Lutz Kübler, Thomas Lundqvist & Jan-Olov Svedlund. SGU-rapport 2010:01