Svens StrandstensSite
Alkaline og carbonatitiske komplekser - Almunge - Umptekit

Umptekit er en alkalifeldspatsyenit, som findes i et 15 km2 stort område øst for Almunge i det nordlige Uppland. Der er ikke helt klarhed over relationen til det omgivende grundfjeld (se under Almunge).

Det er en sortplettet bjergart med en grundmasse af feldspat, hvis farve varierer fra gulliggrå til grårød. Grundmassen er mellem- til grovkornet og består af mikroklinperthit og albit i varierende mængdeforhold. Mikroklinperthiten danner op til 3 cm store krystaller, mens albitten overvejende findes i mellemmassen. De sorte pletter består overvejende af amfibol (hornblende, arfvedsonit), men der kan også være ægirin og biotit. I meget basiske typer dominerer de mørke mineraler. Kvarts og nefelin praktisk taget fraværende.

SGU: Berggrundsgeologisk undersökning. Sammanfattning av pågående verksamhet 2005. Östra Mälardalen. Magnus Ripa, Mehrdad Bastani, Hans Delin och Lena Persson

Gorbatschev, R., 1960: On the alkali rocks of Almunge. A preliminary report on a new survey. Bulletin of the Geological Institute of Uppsala XXXIX 5, 69 s.

Quensel, Percy Dudgeon. 1914: The alkaline rocks of Almunge

Skan-Kristallin (eksternt link)