Svens StrandstensSite
Coronitter

At en bjergart er coronitisk betyder, at der postmagmatisk er kommet en mineralnydannelse på overgangen mellem to mineraler - mest typisk hvis det ene danner mineral danner strøkorn i en grundmasse, som overvejende består af det andet mineral. De postmagmatiske hændelser, der kan føre til coronadannelse er først og fremmest metasomatose og metamorfose - især hvis denne når i granulitfacies.

Der er mange forskellige typer coronadannelse:

Hornblendenydannelse på overgangen mellem olivin og plagioklas (ex: Rådmansöolivingabbro)

Granater på overgangen mellem pyroxen og plagioklas (ex: granatcoronit fra Halland)

Vinx, R., 2005: Gesteinbestimmung im Gelände. Elsevier GmbH, München. s. 188 og 347

CLAESON, D. T., 1998: Coronas, reaction rims, symplectites and emplacement depth of the Rymmen gabbro. Mineralogical Magazine, December 1998, Vol. 62(6), pp. 743-757

Griffin, W. L.:Formation of Eclogites and the Coronas in Anorthosites, Bergen Arcs, Norway