Svens StrandstensSite
Lamprofyr

Lamprofyr er en samlebetegnelse for alkaline, mørktfarvede, porfyriske gangbjergarter. De passer ikke ind i de sædvanlige klassifikationsmønstre som fx. QAPF-diagrammet.

Lamprofyrer har kun strøkorn af mørke mineraler så som hornblende, biotit, og pyroxen. Der er altså ikke plagioklasstrøkorn i en lamprofyr, hvis man skal holde sig til reglerne. Grundmassen er mørk og består af plagioklas, alkalifeldspat, feldspatoider, carbonater, biotit, amfibol, pyroxen, Fe-Ti oxider, glas mm. i meget forskellige mængdeforhold.

Som baltiske eksempler kan nævnes alnöit, kersantit og camptonit.

www.alexstrekeisen.it