Svens StrandstensSite
Oversigt over mafiske bjergarter i Sverige

mill. år siden

Navn

Lokaliteter

Intrusionform

Mineralindhold

Udseende

~1570 Breven-Hällefors-dolerit Sörmland Dykes Ø-V Samme alder som de rapakivirelaterede Föglö-doleriter på Åland    
1570 Värmland- hyperitdiabas Centrale Värmland og nordøstlige Västergötland. Tilsvarende gang også fundet ved Vaggeryd. Dykes og sills P, Kpx, Opx, Ol I vid udstrækning omdannet til granatamfibolitter
1460 Tunadiabas Sydlige Dalarna/vestlige Bergslagen Relateret til Gustafsporfyr (også blandede gange) og til Noran-intrusionen. Coeval til Öjebasalt?    
1460 Öjebasalt (=Öjediabas)  

Fladeformet, deformeret. Relateret til Tunadoleritter?

  Mørkt grågrøn. Finkornet til meget finkornet. Op til 10 cm store plagioklasstrøkorn. Også strøkornsfri. Undertiden mandler med kvarts og chlorit.
1270-1265 Särnadiabas   Mest sills Også dykes (N- NNØ)   Sædvanligvis knoldet/plettet. Også homogen ofitisk.
1290-1215 ++Åsbydiabas, Ulvödiabas m. fl.   Dykes og sills Alkaliolivin-basaltisk Grove plagioklaslister
1180 Hyperitdiabas Langs Protoginzonen Dykes P, Kpx, Ol Plagioklas mørk pga. indeslutninger af hercynit (jernrig spinel) og ilmenit

Taberg-hyperitdiabas Indeholder vanadinholdig titanomagnetit

930

P, Kpx, Opx

 
900-970 (950-980?) Blekinge-Dalarna-diabaser BDD Også på Kullen Dykes N To generationer    

300

 

NV-dolerit (ledsaget af sure gangbjergarter: Kullait, Torpasyenitporfyr) Skåne Dykes NV   Grå, grøngrå eller sort. Fin- til mellemkornet. Plagioklaslister.
Kan have mandler med calcit og chlorit samt evt, lermineraler og kvarts. Specialtype: Frualiddiabas (Öveddiabas)
Afyrisk type, evt. grovkornet = Kongadiabas
Ankaramit: Mørk, kornet. Strøkorn af pyroxen og olivin (altereret, rødlig)
280 Kinnediabas Hunnediabas Västergötland Plateaudiabaser   Ofitisk tekstur
191-178 110 Skåne Skåne     Grå/sort, afanitisk, basanit. Strøkorn af olivin