Svens StrandstensSite
Ofitisk tekstur

Ofitisk tekstur er karakteristisk for de fleste doleriter og da især for Kinnediabasen. Den ofitiske tekstur opstår ved at en augitkrystal under magmaens størkningdsproces omslutter allerede dannede plagioklaskrystaller, som ligger tilfældig spredt i magmaen - i de fleste tilfælde uden at være i kontakt med hinanden. Som det fremgår af figuren kan plagioklaslisterne undertiden være større i periferien af augitkrystallen end centralt.

Betegnelsen ofitisk tekstur bruges efterhånden ukritisk i udvidet betydning om doleriter med intergranulær tekstur, som det typisk ses i Åsbydiabas. Her er plagioklastabletterne dannet først og danner et gitterværk, hvor de ofte cm-store rystaller er i kontakt med hinanden. Senere udfyldes mellemrummene med augit og andre mineraler så som olivin og magnetit.

Figurforklaring: I den øverste række begynder plagioklas og augit at udkrystallisere samtidigt, og plagioklaserne forsætter væksten indtil de er omsluttet af augit. I den nederste række begynder augit først at udkrystallisere når plagioklaserne er færdige med at udkrystallisere. Hvis de er blevet så store, at de danner et fast gitternet og augitten blot kan udfylde mellemrummene har vi en intergranulær tekstur.