Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivimassiver - Ålandssuiten - Laitila - granitporfyr og porfyraplit

I dette afsnit omtales porfyriske rapakivibjergarter med en finkornet, homogen grundmasse og sredte strøkorn af især alkalifeldspat. Man kan skelne mellem to typer, som dog glider umærkeligt over i hinanden.

En enkelt type skiller sig så meget ud, at den har fået sit eget opslag. Det drejer sig om Ytögranitten og hermed beslægtede bjergarter.