Svens StrandstensSite
Det Svecofenniske Domæne - Rapakivimassiver - Salmi-suiten

Salmi-suiten er den østligste af de rapakivienheder, som ligger langs sydkanten af det baltiske skjold. Med en alder på 1540-1560 Ma bryder suiten hovedreglen om, at de østligste massiver er de ældste..

Suiten består af Salmi-intrusionen på 2700 km² og den hermed forbundne, lidt østligere Ulyalegi-intrusion (finsk: Sotjärvi) på 750 km².

Salmi-intrusionen ligger på den sydvestlige side af en forkastningszone mellem arkæisk grundfjeld mod nordøst og svecofennisk (svecokarelsk) grundfjeld mod sydvest. Ulyalegi intrusionen ligger i arkæisk grundfjeld. De to massiver har i dybden samme magmatiske oprindelse.

Intrusionerne har en forholdsvis ringe udstrækning i dybden (1-4 km).

I retningen fra sydøst mod nordvest afløser forskellige bjergartstyper hinanden:

  1. Basiske bjergarter inkuderende anorthositter, gabbroer og gabbro-noritter.
  2. Monzonitter og kvartssyenitter
  3. Amfibol/biotit-rapakivigranitter
  4. Biotitgranitter
  5. Topasførende biotitgranitter

Mod sydvest overlejres bjergarterne af jotniske sedimenter mm, ogf mod sydøst af vendiske og palæozoiske sedimenter.

Amfibol/biotit-rapakivigranitterne udgør 2/3 af arealet og er hovedsageligt pyterlitlignende porfyriske rapakivigranitter med mere eller mindre veludviklede ovoider og stedvist smalle plagioklasringe.

Lehtinen, M. m.fl. 2005 : Precambrian geology of Finland. Elsevier

Laitakari m. fl.,1996: SUBJOTNIAN RAPAKIVIGRANITES AND RELATED ROCKS IN THE SURROUNDINGS OF THE GOLF OF FINLAND

Haapala, Ilmari, O. Tapani Rämö and Pekka T. Salonsaari: Salmi Batholith and Pitkaäranta ore field in Sovjet Karelia. Geological Survey of Finland. Opas - Guide 33. 1991.