Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivibjergarter - Viborgsuiten - Viborg-batholithen - Porfyrisk rapakivigranit

Ved porfyriske rapakivigranitter forstås granitter med rektangulære alkalifeldspatstrøkorn i en mellem- til grovkornet grundmasse. Kvartskornene har sædvanligvis ikke den tilnærmet idiomorfe form, som det ses i pyterlitter - men overgangsformer er almindelige.

Granitter af denne type er ikke særlig hyppigt forekommende i Viborg-batholithen. Det største område med porfyriske rapakivigranitter findes i batholithens nordvestlige randområde omkring det såkaldte Jaala-Iitti-kompleks.

Et andet større område findes øst for Lappeenranta, men her er det en temmelig afvigende let porfyrisk udgave af den såkaldte Lappee-granit - disse behandles i eget opslag.

Herudover findes porfyriske granitter i satellit-områderne Ahvenisto, Onas, Bodom og Obbnäs.

Wahl, Walter, 1925: Die Gesteine des Wiborger Rapakiwigebietes

Simonen, Ahti & Atso Vorma, 1969: Amphibole and biotite from rapakivi. Bulletin de la Commission Geologique de Finlande N:o 238.

Matti Vaasjoki and Tapani Rämö, 1989: Excursion A2: THE WIBORG RAPAKIVI BATHOLITH AND ASSOCIATED ROCKS IN SOUT-EASTERN FINLAND