Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivibjergarter - Ragunda-suiten - Ragunda - Ragunda-aplitgranit og -granofyr

Aplitgranit findes som gange på op til 1 m især i gabbro, sjældnere i biotitgranit.

Aplitgranit er karakteriseret ved at være finkornet og ved praktisk taget støvsuget for mørke mineraler. Teksturen kan være mikrogranitisk eller mikrografisk.

I biotitgranittten ses ofte drusedannelse med vækst af kalifeldspat- og kvartskrystaller. De kan så fremstå som pegmatitiske enklaver i den mere finkornede granit. I druserne kan også ses fluorit, men så vidt vides aldrig calcit, som man ser det i Nordingrå og på Rödön.

Egentlige pegmatitter er meget sjældne.

Granofyriske bjergarter med grundmasse af kalifeldspat og kvarts i makroskopisk synlig mikrografisk tekstur findes spredt i biotitgranitterne. De kan have strøkorn af alkalifeldspat og kvarts. Drusedannelse er almindelig. Der er oftest spredte aggregater af mørke mineraler.

Beskrivning till berggrundkartta över Jämtlands Län, del 1: Urberget. SGU Ca 53:1. 1997. s. 175-185

Rapakivi granites and related rocks in central Sweden. 7th International Symposium on Rapakivi Granites July 24-26 1996, University of Helsinki, Finland. Edited by: Martin Ahl, Ulf B. Andersson, Thomas Lundqvist and Krister Sundblad