Svens StrandstensSite
Skåne - Basiske gangbjergarter

Skåne gennemskæres af talrige NV/SØ-løbende gange med bjergarter, hvoraf langt de fleste er basiske. Gangene har en alder på omkring 280 Ma.

Navngivningen af de forskellige bjergarter er kaotisk og har ændret sig med tiden, men her gives et forsøg på at få lidt overblik.

NV-dolerit

Plagioklasporfyrisk kvartsdolerit med grå grundmasse. Plagioklasstrøkornene er ikke ensrettede, kan danne 'stjerner', ofte uskarpt afgrænsede fra grundmassen. Forekommer især i den nordvestlige del af bæltet.

Kongadiabas

Svarer til NV-dolerit, men har ikke plagioklasstrøkorn. Typelokalitet ved Konga SV for Röstånga.

Melafyr

Mafisk bjergart, som har været udsat for hydrotermal alteration. Anvendes især om mandelsten, som ved alterationen har fået oprindelige gashuller fyldt med nye mineraler. Grundmassen består af plagioklas, klinopyroxen, hornblände, apatit, opakmineral og devitrifierat glas samt sekundære mineraler som chlorit, calcit och epidot. De sidstnævnte findes også i mandlerne sammen med zeolit, chalcedon, kvarts och alkalifeldspat. Grundmassen vil ved alterationen få en grønlig tone, eller hvis den er meget jernholdig (som Frualidmelafyren) blive brun/rød-farvet. Mange af melafyrerne har strøkorn af augit samt underordnet olivin og undtagelsesvis plagioklas.

Augitporfyr - ankaramit

Augitporfyrisk melafyr, som ikke eller i ringe grad har været udsat for hydrotermal alteration (Hjelmquist, 1939) . Eventuelle olivinstrøkorn kan forvitre rødt, hvorved man får en ankaramit.

Skan-Kristallin (eksternt link)

Klingspor I. 1976: Radiometric age-determination of basalts, dolerites and related syenite in Skåne, southern Sweden

Geisler T. 1996: Die permokarbonischen Dolerite in Schonen, Südschweden: petrographische und petrochemische Charakterisierung und ihre Bedeutung als Leitgeschiebe. Archiv für Geschiebekunde Bd. 2