Svens StrandstensSite
Magmatiske bjergarter - Dybbjergarter

Ved inddelingen af bjergarter kan man benytte to metoder, som desværre ikke altid giver samme resultat.

Vi vil her holde os til at anvende den modale sammensætning, hvilket gør det bydende nødvendigt, at man forstår, hvad QAPF-diagrammet går ud på.

For felt- og amatørgeologen vil det som oftest være tilstrækkeligt at anvende den forenklede feltudgave af QAPF-diagrammet.

Når man samtidig skeler til hvilke bjergarter, der forekommer på vore breddegrader, når man frem til at opdele de ikke-ultramafiske dybbjergarter i fire typer, som angivet her: