Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Mellemste Region - Botnisk gnejsgranit

Gnejset sten som består af en kombination af fintgranuleret kvarts og rød feldspat, som ved forvitring bliver gullig. Kvartsen danner et netværk omkring de skinnende feldspater, som ikke er deformeret i samme grad som kvartsen. Mørke mineraler forekommer kun i meget beskedent omfang og da som fine cm-lange slirer. Let gnejset. Det er en bjergart, hvis oprindelse der kun er vage formodninger om - det formes, at den stammer fra bunden af Den Botniske Bugt. Alder, relationer til andre bjergarter etc. er der ingen beretninger om. Zandstra skriver, at den udelukkende findes i selskab med østbaltiske ledeblokke og at den er almindelig. Rudolph skriver derimod, at den i sin typiske form ikke er almindelig. Den beskrives også som meget let at genkende, men lige hvordan man adskiller den fra Smålands-granitter med samme mineralsammensætning gøres der ikke meget ud af.