Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Sydfinland - Finsk Helsinkit - Svensk Helsinkit

Finsk Helsinkit er en sten som består af hvidlige/lyserøde kalifeldspatter på op til at par cm. Der kan også være albit og kvarts og evt. biotit og chlorit. Omkring disse mineraler og evt. som årer i dem er der rødbrunlig epidot og hæmatit. Bjergarten menes dannet ved metasomatiske processer.

Der findes også en svensk Helsinkit, som har en mere normal og iøjnefaldende farvesammensætning, med mere rødelige kalifeldspatter og grønlig epidot. Må vel betragtes som en slags unakit.

Denne gruppe bjergarter må siges at være overordentlig heterogen og kunstig. Er kun med her, fordi den optræder spredt i specielt den hollandske ledebloklitteratur.

Lijn, P. van der, 1948: Helsinkiet. Grondboor & Hamer, 2 (4), 81–89

Kijk eens omlaag (eksternt link)

Zandstra, J. G., 1988: Noordelijke kristallijne Gidsgesteenten. Brill, Leiden. s. 91-93