Svens StrandstensSite
TIB - Rätanbatholithen - Rätangranit

Ikke-deformeret Rätangranit

Lyst farvet granodiorit med middelkornet mellemmasse og megakryster af perthitisk mikroklin og plagioklas.

Mikroklinmegakrysterne er rektangulære eller delvist afrundede, som oftest måler de 1-2 cm, men kan nå helt op på 5-7 cm. De er oftest lyserøde, men kan være grå eller røde. Karlsbadertvillinger ses. De har ofte indeslutninger af plagioklas og biotit i randzonen og er uregelmæssigt afgrænset fra omgivelserne. Undtagelsesvis kan optræde en tynd plagioklasring.

Plagioklasmegakrysterne er idiomorfe, rektangulære, brunlige, gullige eller hvidlige. De er oftest små, og det er da mere naturligt blot at betragte dem som en del af grundmassen, men de kan være op mod 1 cm. De er zonare med mest anorthit centralt.

Kvartskorn kan - i beskedent omfang - gruppere sig langs periferien af mikroklinmegakrysterne og give mindelser om rapakivigranit.

Grundmassen er middel- eller finkornet og består af de samme mineraler som i megakryst-generationen plus chloritiseret biotit og hornblende, som dog findes i mindre mængder end i den deformerede type. Kvarts og kalifeldspat ofte i mikrografisk sammenvækst. Miarolitiske hulrum med kvarts, feldspat og fluorit ses ofte. Titanit ikke så fremtrædende som i den grønne type.

Udeformeret Rätangranit er en vanskelig sten at identificere. Der er ikke klar overensstemmelse mellem beskrivelsen og de ret få fotos, man kan finde af bjergarten. Formentlig er der pga. det store udbredelsesområde ret stor variation i udseendet og udeformeret Rätangranit er ikke nogen god ledeblok.

I den sydøstlige kant af området omkring Kårböle findes en øjeførende granodiorit, som adskiller sig noget fra den sædvanlige Rätangranit. Den har en alder på ca. 1,8 Ma og tilhører altså TIB 1 ligesom den nord for liggende Revsundgranit.

Lundquist, Thomas. 1968: Precambrian geology of the Los-Hamra Region. s. 69-76

Högdahl, Andersson and Eklund. 2004: The Transscandinavian Igneous Belt(TIB) in Sweden: a review of its character and evolution. Geological Survey of Finland

Fotos af Rätangranit på Skan-Kristallin (eksternt link)

Fotos af udeformeret Rätangranit på Zwerfsteenweb (eksternt link)