Svens StrandstensSite
TIB - Småland/Värmland-bæltet - Yngre anorogene Smålandsgranitter - Götemargranit

Götemargranit er en rapakivibjergart fra en lille cirkelformet intrusion mellem Västervik og Oskarshamn. Diameteren er ca. 5 km

Götemargranit bliver brudt i det store Krakemåla-stenbrud. Den forhandles som "Gotenrot" og anvendes som erstatning for den meget lignernde men lidt mere storkornede Jungfrungranit, som er fredet.

Hovedparten af intrusionen udgøres af en grovkornet alkalifeldspatgranit, mens mindre områder består af mellem- til finkornet granit. Der er talrige eksempler på gange med pegmatit og aplit og også gange - delvist uden for hovedintrusionen - med granitporfyr.

Götemar-intrusionen menes opstået ved succesive injektioner af magma med lidt forskellig sammensætning. Til en vis grad er der tale om en koncentrisk opbygning, hvor de middel- og finkornede varianter danner ufuldstændige koncentriske ringe i den grovkornede type.

Det angives ofte, at der praktisk taget ikke selvstændig plagioklas i Götemargranit, men det gælder kun den grovkornede alkalifeldspatgranit, som er præget af mættetrøde alkalifeldspatter med udtalt perthitisk tekstur.

I de middel- og finkornede typer er der være selvstændig plagioklas, oftest gullig. Plagioklasen danner ofte kærne i alkalifeldspatterne eller ses som velafgrænsede indeslutninger. Endelig optræder plagioklas i sammenvækst med kalifeldspat i grundmassen - muligvis drejer det sig her om albitiserede alkalifeldspatter opstået ved metasomatiske processer.

Biotit er oftest eneste mørke mineral, men hornblende kan også ses.

Kresten, Peter og Jan Chyssler:The Götemar massif in southern Sweden: A recognaissance survey. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, Vol. 98, pp. 155-161, Stockholm, 1976.

Åldersbestämning av svårdaterade bergarter i sydöstra Sverige Karl-Inge Åhäll Karlstad Universitet November 2001

Oskarshamn site investigation Bedrock geology – overview and excursion guide Carl-Henric Wahlgren Geological Survey of Sweden September 2010

Cruden, Alexander R, 2008: Emplacement mechanisms and structural influences of a younger granite intrusion into older wall rocks – a principal study with application to the Götemar and Uthammar granites

Friese, Nadine et al.: Multi-stage emplacement of the Götemar Pluton, SE Sweden: new evidence inferred from field observations and microfabric analysis, including cathodoluminescence microscopy. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2012) 101:1149–1167

Åberg, Löfvendahl & Levi (1984): The Götemar granite — isotopic and geochemical evidence for a complex history of an anorogenic granite, Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 106:4, 327-333