Svens StrandstensSite
TIB - Småland/Värmland-bæltet - Yngre anorogene Smålandsgranitter - Jungfrungranit

Jungfrungranit er en rapakivibjergart fra øen Blå Jungfrun mellem Ölands nordspids og Oskarshamn. Jungfrungranit blev tidligere brudt og forhandlet under navnet "Virgogranit", men øen er nu fredet.

Jungfrungranit er en grovkornet pyterlitisk granit med kranse af lyse og mørke, ofte røgfarvede, idiomorfe kvartskorn omkring røde, perthitiske kalifeldspatkorn på op til 2-3 cm. Kalifeldspaterne er oftest rektangulære, sjældent ægformede og de danner ofte Karlsbadertvillinger. Det anføres ofte, at der ikke er selvstændig plagioklas (ex: Zandstra), men ud fra foreliggende in situ-eksempler synes dette ikke at være korrekt, hvilket kan tjene til at adskille den fra den meget lignende pyterlitiske type af Götemargranit. Meget lidt biotit.