Svens StrandstensSite
TIB - Småland/Värmland-bæltet - Askersundsuiten - Loftahammargnejsgranit, Hällagnejsgranit

Loftahammargnejsgranit ligger helt nede i det sydøstlige hjørne af Askersundsuitens bjergarter. Der er nogen diskussion om dens tilhørsforhold til suiten og bjergarten adskiller sig fra resten af suitens bjergarter ved den rigelige tilblanding af mafisk magma og ved den udtalte forgnejsning grænsende til mylonitisering. Til gengæld har den store kalifeldspatmegakryster til fælles med de andre bjergarter. Disse er dog selvfølgelig ofte noget udtrukne som følge af forgnejsningen. Bevarede plagioklasøjeringe kan ses, men mangler oftest. Kvartsen kan vær blå (typisk i følge Rudolph) eller grå. Typer med relativt få mørke mineraler (lys Loftahammargnejsgranit) er næppe til at skelne fra andre øjegnejser, mens mørk Loftahammargnejsgranit måske er en brugbar ledeblok.

Hällagnejsgranitten dukker op mellem Graversfors og Loftahammer. Også denne bjergart er udtalt gnejset og kan ikke bestemmes med rimelig sikkerhed.

Högdahl, Andersson and Eklund. 2004: The Transscandinavian Igneous Belt (TIB) in Sweden: a review of its character and evolution. Geological Survey of Finland