Svens StrandstensSite
Blekinge/Bornholm-provinsen - Bornholm

Bornholm udgør den sydlige del af Blekinge/Bornholm-provinsen, men pga. øens beliggenhed (omgivet af vand og stor afstand til fastlandet) er de nærmere relationer til Blekinge et ret uafklaret kapitel.

Bornholm ligger i en geologisk forkastningszone, som adskiller det højtliggende grundfjeld i Skandinavien fra det dybere liggende grundfjeld i Det Dansk-polske Bassin. Denne såkaldte Fennoskandiske Randzone forløber i nordvest-sydøstlig retning og skærer bl.a. gennem Skåne og det nordligste Jylland. Den er opdelt i horste og gravsænkninger langs stejle, NV-SØ- og N-S-gående brudzoner. Bornholm er en sådan horst, hvis rombiske form er bestemt af de to brudretninger.

To tredjedele (mod nord) af Bornholms undergrund består af grundfjeldsbjergarter med en alder på ca. 1455 Ma. Mest udbredt er grå gnejser og migmatitter med granitisk sammensætning, men der er også flere typer udeformerede granitter.
Det har tidligere været opfattelsen at grundfjeldet på Bornholm på samme vis, som der er tilfældet i Blekinge, var dannet i to perioder, hvor den centrale gnejsede del var den ældste og de udeformerede granitter var senere intrusioner. Imidlertid har nye dateringer vist at alle de bornholmske grundfjeldsbjergarter har næsten samme alder på 1445 Ma, og altså stammer fra samme periode som de yngre Blekingegranitoider.

I den sydlige tredjedel er grundfjeldet dækket af sedimentære bjergarter.

Efter grundfjeldets dannelse opstod diabasgange, ved at basaltisk magma fra dybet trængte op langs forkastningszoner. Gangene går NNØ/SSV og er indtil 60 m brede; de ses bl.a. ved Listed og Kelseå. Disse har en alder på 954-946 Ma og udgør den sydligste del af den yngste generation af Blekinge-Dalarna-diabaserne.

Yngre gangbjerarter med en alder på ca. 280 Ma ses også, men er dog væsentlig sjældnere. De flaste har basisk sammensætning (doleritter), men mere sure typer (kullaitter) findes også. Disse gange går NV/SØ og er fortsættelsen af tilsvarende gange i Skåne (NV-doleritter og kullaitter)

Stribegranit, Paradisbakkemigmatit

Hammergranit, Almindingengranit

Rønnegranit

Vanggranit

Svanekegranit

Gangbjergarter

Peter Gravesen, 1996: Geologisk Set - Bornholm. Geografforlaget

Butzbach, Jørgen, 2007: Geologi på Bornholm

Jørgart, T. 2001: Bornholms Grundfjelds Geologi. En ekskursionsfører. Publikationer fra Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier.

Bornholms geologi 1-4. Varv 1988-89

Callisen, K., 1934 : Das Grundgebirge von Bornholm. DGU 2, 50.

Platou, S. W. 1970: The Svaneke granite complex and the gneisses on east Bornholm. Bull. geol. soc. Denmark. Vol 20. pp. 93-133

Micheelsen, H., 1961: Bornholms grundfjeld. DGF 14 hæfte 4

Jørgart, T: Skærende relationer - eksempler fra bornholmske granitter. Varv 2006/2

Waight, T.E., Frei, D. & Storey, M. 2012. Geochronological constraints on granitic magmatism, deformation, cooling and uplift on Bornholm, Denmark. © 2012 by Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 60, pp. 23–46

Graversen, O. 2009–11–15. Structural analysis of superposed fault systems of the Bornholm horst block, Tornquist Zone, Denmark

Scholz, Herbert und Obst, Karsten, 2005: Skandinavien-Exkursion nach Rügen, Bornholm und Schonen

Holm, P.M., Pedersen, L.E. & Højsteen, B., 2010–05–17. Geochemistry and petrology of mafic Proterozoic and Permian dykes on Bornholm, Denmark: Four episodes of magmatism on the margin of the Baltic Shield

Skandinavien-Exkursion 2005 nach Rügen, Bornholm und Schonen. 26. September bis 7. Oktober 2005. Leitung und Organisation: Prof. Dr. Herbert Scholz und Dr. Karsten Obst