Svens StrandstensSite
Blekinge/Bornholm-provinsen - Bornholm - Svanekegranit, Hallegaardsgranit

Svanekegraniten danner et ca. 3x8 km stort massiv i Bornholms undergrund , hvor den sydligste del af massivet er sedimentdækket.Det er en grovkornet granit med 1-2 cm store feldspatkrystaller af rød kalifeldspat og hvidlig plagioklas. Den røgfarvede kvarts danner mindre kom, som sammen med biotit er samlet i hobe imellem de store feldspatkom. Desuden optræder hornblende og titanit . Desuden kan grønlig eller violet flusspat optræde, undertiden synlig for det blotte øje. Svaneke graniten er oftest uden strukturer, men kan lokalt udvise en svagt udviklet stribning.

Svanekegranitten forvitrer let op bliver da til det grove Årsdalegrus.

Svanegranitten er gennemskåret af diabasgange.

Hallegaardsgranit minder en del om Svanekegranit. Det er en rødlig, mellem- til grovkornet granit, som stedvis fører store korn af feldspat og aggregater af mørke mineraler. Den findes i et 2 km2- stort område ved Katteslet Bakke lidt sydvest for Svanekegranitten (se kort)